Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Vəsilə Abbasova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: kamran.97@mail.ru


Elmi əsərlərinin sayı: 2, o cümlədən 1 məqalə,  1 dərs vəsaiti.

2000 - ci ildən sonra:

Elmi  əsərlərin sayı: 3, o cümlədən 1 məqalə, 1 metodik vəsait, 1 dərs vəsaiti.

Dil bilikləri: Azərbaycan dili - mükəmməl, rus dili – mükəmməl, ingilis dili - orta