Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Lətafət Mikayılzadə

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mikayilzadalatafat@mail.ru


.

.