Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ



sdasd

İbadət Məmmədov

Vəzifə: Assisten

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: ibadatmammadov|@gmail.com


.

III. ALİ MƏKTƏBDƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ

İş yerinin adı

Vəzifəsi

 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Distant Təhsil Kabineti

Müdir

 

Japan International Cooperation Agency (JICA)

İKT üzrə məsləhətçi

 

Bakı Avrasiya Universiteti, “Sosial-iqtisadi və hüquq” fənləri kafedrası

Müəllim. Web Administrator.

 

Bakı Qızlar Universiteti

Proqramçı. Mühəndis.Web Administrator.

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Kompüter Mərkəzi, Şəbəkə texnologiyaları şöbəsi

Proqramçı. Mühəndis.

Web Administrator.

 

Qərb Universiteti, Riyaziyyat və İnformatika kafedrası

Kompüter elmləri. Müəllim

 

Odlar Yurdu Universiteti, Riyaziyyat və İnformatika kafedrası

Sistem analizi və dizaynı. Müəllim

 

Xəzər Universiteti, Riyaziyyat və İnformatika kafedrası

Onlayn Jurnalistika. Müəllim

 

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, Ali təhsil üzrə yoxlama-ölçmə materiallarının işlənməsi şöbəsi, Magistratura üzrə sektor

Məsləhətçi.

2-ci dərəcəli dövlət qulluqçusu.

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin SABAH Qrupları

Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemləri

 

Bakı Mühəndislik Universiteti

Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemləri.

 

Bakı Mühəndislik Universiteti

İnformatika

 

Bakı Mühəndislik Universiteti

İnformatikanın əsasları

 

Bakı Mühəndislik Universiteti

İnformasiya texnologiyaları

 

Bakı Mühəndislik Universiteti

Verilənlərin strukturu və alqoritmləşdirmə

 

Xəzər Universiteti, Kompüter elmləri kafedrası

Kompüterlərin təşkili və arxitekturası

 

Xəzər Universiteti, Riyaziyyat və İnformatika kafedrası

İnformatikanın tədrisi metodikası

 

Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi

Web Dizayner

| www.bdptmtt.edu.az |

 

Odlar Yurdu Universiteti, “Riyaziyyat, informatika və texniki fənlər” kafedrası

Systems Analysis and Modelling

 

Odlar Yurdu Universiteti, “Riyaziyyat, informatika və texniki fənlər” kafedrası

Operations Research

 

Odlar Yurdu Universiteti, “Riyaziyyat, informatika və texniki fənlər” kafedrası

Web Programming

 

Odlar Yurdu Universiteti, “Riyaziyyat, informatika və texniki fənlər” kafedrası

Decision Theory

 

Odlar Yurdu Universiteti, “Riyaziyyat, informatika və texniki fənlər” kafedrası

“Riyazi və Kompüter Modelləşdirilməsi”

 

Odlar Yurdu Universiteti, “Riyaziyyat, informatika və texniki fənlər” kafedrası

“İnternet texnologiyaları”

 

Odlar Yurdu Universiteti, “Riyaziyyat, informatika və texniki fənlər” kafedrası

“Kompüterlərin diaqnostikası və təmiri”

 

Odlar Yurdu Universiteti, “Riyaziyyat, informatika və texniki fənlər” kafedrası

“Kompüterlərin konstruksiyası və komponovkası”

 

Bildiyiniz xarici dillər

Kompüter Proqramları və Proqramlaşdırma dilləri

İngilis

Əməliyyat sistemləri:

Windows, MacOS, Unix, Linux, iOS, Android.

Office proqramları: Word, Excel, PowerPoint, Access və s.

Proqramlaşdırma: Assembler, Fortran, Basic, Pascal, C, C++.

Web texnologiyaları: HTML, PHP, Perl, JavaScript, Apache, MySQL, Mirosoft SQL Server, ASP.NET, IIS.NET.

Rus

Mirosoft Visual Studio: C++, C#, Visual Basic, F#

Java Technologies for Web Applications

Məntiqi proqramlaşdırma: Prolog, Lisp, Programmable logic controller (PLC).

Artificial Intelligence (AI) programming languages:

Python, Java.

Qrafika: Adobe PhotoShop, CorelDraw və s.

Video montaj: Adobe Premiere Pro və s.