Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Mətanət Həsənquliyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: m.hasamquliyeva.ma@asoiu.edu.az


Tədqiqat sahəsi :
Kompüter arxitekturası, Kompüter şəbəkələri, İnsan-maşın interfeysi, İnformasiya təhlükəsizliyi, Multimedia texnologiyaları.


Təhsil:
2002 - 2006 - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası - Biotexniki və tibbi aparatlar və sistemlər (bakalavr)
2007 - 2010 - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası - İnformasiya-ölçmə texnikası və texnologiyası (magistr)
2012 - 2016- İnformasiya-ölçmə və kompüter texnologiyası kafedrası - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (dissertant)


İş təcrübəsi:
2007 - 2011 - A - laborant, böyük laborant, müəllim 
2014 - 2016 - A- Assitent
2016 - cı ildən indiyə qədər - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti - Assistent

Dil bilikləri:
Azərbaycan dili - Ana dili
Rus dili - yaxşı
İngilis dili - orta

 

Ixtisas üzrə bacarıqlar:
Proqramlaşdırma: C/C++ ; Matlab

 

Elmi əsərlərin sayı :
19, o cümlədən 18 məqalə, 1 monoqrafiya