Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Yeganə Əliyeva

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: Yegana.aliyeva.1969@mail.ru


Elmi əsərlərinin sayı: 25 məqalə, 1 dərs vəsaiti.

2000 - ci ildən sonra:

Elmi  əsərlərin sayı: 12 məqalə,1 dərs vəsaiti.

Dil bilikləri: Azərbaycan dili - mükəmməl, rus dili – mükəmməl, ingilis dili - orta