Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Könül Cabbarova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: konul.jabbarova@mail.com


Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı:20,O cümlədən: 2000-2015-ci illər üzrə: 20,Elmi məqalələrinsayı: 20,Kitabların sayı:,    Metodiki işlərin  sayı:

Əmək fəaliyyəti(elm sahəsində):

1997-1998-ci illər ADNSU-nın “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” kafedrasında baş laborant 

1998-2001-ci illər ADNSU-nun “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” kafedrasında aspirant

2002-2015-ci illər ADNSU-nun “Kompüter mühəndisliyi” kafedrasının assistenti