Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Kifayət Məmmədova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: ka.mamedova@yandex.ru


.

.