Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Aygün Hüseynova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: r.ü.f.d

E-Poçt: hasanova_a@inbox.ru


Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı:20

O cümlədən: 2008-2015-ci illər üzrə: 20, Elmi məqalələrin sayı: 12,Metodiki işlərin sayı:1

Təhsil: 1999-2003 (bakalavr), 2003-2005 (magistr), 2005-2008 (əyani aspirantura)

Əmək fəaliyyəti (elm sahəsində):

2009-2014- ADNSU-nun “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” kafedrasında elmi işçi

2014-2015- ADNSU-nun “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” kafedrasında vakant dosent

Dil bilikləri: Azərbaycan dili-əla, Rus dili-yaxşı, İngilis dili-yaxşı