Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Yeganə Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: r.ü.f.d

E-Poçt: aliyeva.yegana.2013@mail.ru


Elmi əsərlərinin sayı: 10 elmi məqalə, 5  tezis.

Dil bilikləri: Azərbaycan dili - mükəmməl, rus dili – mükəmməl, ingilis dili - orta