Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

İradə Seyidova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: irada_seyid@mail.ru


Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı:32,O cümlədən: 2000-2015-ci illər üzrə: 22,Elmi məqalələrin sayı:19,Metodiki işlərin sayı:3

ALİ TƏHSİL:

Təhsil aldığı ali məktəbin  adı və yerləşdiyi yer:Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutu(Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

İxtisas: mühəndis, məlumat və ölçmə texnikası

Başlama/bitirmə ili:1978-1984

Dil bilikləri: Azərbaycan dili-əla, Rus dili-əla,İngilis dili-yaxşı