Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Vüqar Abdullayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: Abdulvugar@mail.ru


Elmi əsərlərinin sayı: 23, o cümlədən 22 məqalə, 1 dərs vəsaiti.

2000 - ci ildən sonra:

Elmi  əsərlərin sayı: 23, o cümlədən 22 məqalə, 1 dərs vəsaiti.

Dil bilikləri: Azərbaycan dili - mükəmməl, rus dili – orta, ingilis dili - orta