Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Lalə Zeynalova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri doktoru

E-Poçt: lzeynalova@asoiu.edu.az


Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı: 35,O cümlədən: 2000-2015-ci illər üzrə: 25,Elmi məqalələrin sayı: 28,Kitabların sayı:2,Metodiki işlərin sayı:5

Əmək fəaliyyəti(elm sahəsində):

1995-2010- ADNSU, kiçik elmi işçi

İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması” kafedrasında dosent

2010- indiyədək - ADNSU-nun “Kompüter Mühəndisliyi” kafedrasının dosenti