Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Bahar Əsgərova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: Bahar2870@mail.ru


ELMİ MƏQALƏLƏR, DƏRSLİK VƏ METODİK GÖSTƏRİŞLƏR

Elmi əsərlərinin sayı: 38, o cümlədən 24 məqalə, 12 metodik vəsait, 4 dərs vəsaiti.

2000 - ci ildən sonra:

Elmi əsərlərin sayı: 14, o cümlədən 9 məqalə, 3 metodik vəsait, 4 dərs vəsaiti.

Dil bilikləri: Azərbaycan dili - mükəmməl, rus dili – mükəmməl, ingilis dili - orta

Təhsil: ADNSU (1987-1992)- Avtomatlaşdırılmış idarə sistemləri, mühəndis-sistemtexnik