Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Vaqif Səlimov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: vagif_salimov@yahoo.com


Tədqiqat sahəsi:
Data Mining, Təchizat zəncirinin idarə edilməsi, Bilik mühəndisliyi, Qərar-qəbuletmə sistemləri


Təhsil: 
1970 - 1975 - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti - Avtomatlaşdırılmış idarəetme sistemləri
1985 - 1990 - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti - Doktorant
 
İş təcrübəsi:
1975 - 1989 - Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu - Mühəndis, Assistent
1990-ci ildən indiyə qədər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti - dosent


Dil bilikləri:
Azərbaycan - ana dili
Rusca - çox yaxşı
İngilis dili - çox yaxşı
 

Ixtisas üzrə bacarıqlar:

Proqramlaşdırma: C/C++, Java, Paskal, Delphi, Visual Prolog, PHP, Fortran

 

Elmi əsərlərin sayı : 
63, o cümlədən 49 məqalə, 5 metodik vəsait, 6 dərs vəsaiti, 3 dərslik