Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Vaqif Səlimov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: vagif_salimov@yahoo.com


Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı: 60,O cümlədən: 2000-2016-ci illər üzrə: 40,Elmi məqalələrin sayı: 25,Metodiki işlərin sayı:15

Əmək fəaliyyəti (elm sahəsində):

1975-1981- Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, hesablama mərkəzində  mühəndis, 1981-1982 AMEA- Energetika institutu, mühəndis

1982-1989 - Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, hesablama mərkəzində, mühəndis

1989-1991- ADNSU-nun “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” kafedrasında assistent

2002-cu il may-iyul- ABŞ-ın Atlanta şəhərində, Corciya Dövlət Universitetində MBA Proqramı üzrə müəllim ixtisası  (sertifikatın verildiyi tarix-2002)

1991-2016- ADNSU-nun “Kompüter mühəndisliyi”  kafedrasında dosent