Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Xəzail Rzayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: xazail49@mail.ru


Elmi əsərlərinin sayı:34, o cümlədən 30 məqalə,  4 metodik  vəsait.

2000 - ci ildən sonra:

Elmi  əsərlərin sayı: 30, o cümlədən 27 məqalə, 3 metodik vəsait.

Dil bilikləri: Azərbaycan dili - mükəmməl, rus dili – mükəmməl, alman dili lüğətin köməyilə - orta