Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Tofiq İbrahim-zadə

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: Zade37@mail.ru


Elmi əsərlərinin sayı: 125, o cümlədən 98 məqalə,  9 metodik  vəsait, 11 dərs vəsaiti, 1  dərslik.

2000 - ci ildən sonra:

Elmi  əsərlərin sayı: 22, o cümlədən 10məqalə, 6 metodik vəsait, 5dərs vəsaiti, 1dərslik.

Dil bilikləri: Azərbaycan dili - mükəmməl, rus dili – mükəmməlı, ingilis dili - orta