Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Səyyədin Cəfərov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texniki elmlər doktoru, professor

E-Poçt: jafarovsm@gmail.com


Elmi məqalələrin sayı: 100-dən çox,O cümlədən: 2010-2015-ci illər üzrə:15, Kitabların sayı:8, Metodiki işlərin sayı:8

Təhsil aldığı ali məktəbin  adı və yerləşdiyi yer:Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutu(Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti), Bakı şəhəri

İxtisas: mühəndis, istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması

Başlama/bitirmə ili:1966-1971

Elmi dərəcəsi, elmi adı, aldığı il:texnika elmləri namizədi-1982, dosent-1984 (attestatın verildiyi tarix- 1985), texnika elmləri doktoru-1989, professor-1990(attestatın verildiyi tarix- 1991)

Əmək fəaliyyəti(elm sahəsində):

1971-1980-NEFTKİMYAAVTOMAT Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutu, mühəndis, böyük mühəndis,

1980-1983-cu illər-ADNSU-nun “İnformasiya ölçmə və hesablama texnikası” kafedrasında assistent

1983-1990-ci illər SDU-nun (ADNSU-nun Sumqayıt filialında)  “İdarəetmənin avtomatlaşdırılması” kafedrasında  assistent , dosent(1984)

1990-2015-ci illər - ADNSU-nun “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” kafedrasının professoru

Təltifləri:1976-cı il SSRİ  sosialist yarışmasının qalibi medalı, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin “ Fəxri fərmanı“ verilmişdir

Dil bilikləri: Azərbaycan dili-əla (ana dilim), Rus dili-əla,Alman dili, İngilis dili- oxuyub lüğətlə tərcümə edirəm

Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı:125-dən çox,

Elmi ixtiraların sayı-7