Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Lətafət Qardaşova

Vəzifə: Doktorantura şöbəsinin müdiri

Elmi dərəcə: t.e.d. professor

E-Poçt: latsham@yandex.ru


Seçilmiş Elmi bazalarda məqalələri

İndeksli jurnallarda (Science Citation)

1.R.A.Aliev,B.F.Aliev, L.A.Gardashova.O.H.Huseynov. Selection of an optimal treatment method for acute periodontitis disease. ICSCCW Journal of Medical Systems, Springer verlag, USA, 2010,, 2012, Volume 36 №2, pp. 639-646(Thomson Reuter, Science Citation Index Expanded (SciSearch),Indexed in WEB of Science)

2.Gardashova L.A. Application Application of DEO method to solving fuzzy multiobjective optimal control problem. Applied Computational İntelligence and Soft Computing, 2014, journal Vol. 2014, Article ID 971894, pp.1-7 , New York, USA. (Indexed in WEB of Science ,Thomson Reuter)

3.Gardashova L.A. Application of operational approaches to solving decision making problem using Z-numbers. Applied Mathematics, 2014, USA, journal Vol.5,No.9, pp.1323-1334(ISI WEB of Knowledge, Indexed in WEB of Science )

4. L.A.Gardashova,R.A.Allahverdiyev,T.Saner,S.Z.Eyupoglu. Analysis of the job satisfaction index problem by using fuzzy inference. Procedia Computer Science ,102, pp.45-50(Indexed in WEB of Science ,Thomson Reuter)

5. L.A.Gardashova,Umit Ilhan,Kenan Kilic. UAV using Dec-POMDP model for increasing the level of security in the company, Procedia Computer Science, 102, pp.458-464(Indexed in WEB of Science ,Thomson Reuter)

6.L.A.Gardashova,R.A.Allahverdiyev,T.Saner,S.Z.Eyupoglu. Application of fuzzy logic in job satisfaction performance problem Procedia Computer Science,102,pp.190-197. (Indexed in WEB of Science ,Thomson Reuter)

Kitabda fəsil

7. L.A.Gardashova .Book:Resent Development And New Direction In Soft- Computing Foundations and Applications. Studies in Fuzziness and Soft Computing ser. Chapter. Modelling of decision maker under İmperfect information, pp.503-513(Springer)

 

İndeksli elmi bazalarda əhatə olunan məqalələr

8. Gardashova L.A. Modeling Of Decision Maker Under Imperfect Information, International Journal of Case Studies (IJCS),Canada, volume 4, Issue 11,pp. 29-40,2015(Index Copernicus)

9. Gardashova L.A. E.H.Aliev.A fuzzy approach to evaluation of democracy index. International Journal of Business, Humanities and technology,USA, vol.4, No.5, 2014, pp.94-98(Cabell’s, EBSCOhost)

10. Latafat Gardashova. Nazim Huseynov . Cement Industry Overview and Market Price Forecasting In Azerbaijan. Int. Journal of Engineering Research and Application www.ijera.com ISSN : 2248-9622, Vol. 6, Issue 10, ( Part -1) October 2016, pp.32-38 (Index Copernicus, Computer Science Directory)

11. Latafat Gardashova An algorithm based on a possibility measure and used to evaluate the job satisfaction index Eastern European journal of Enterprise Technologies, Vol 2, No 4(80), 2016, pp.11-18.(Scopus)

 

Elmi bazalarda indeksləşdirilmiş prosidinq məqalələri

12. B.F.Aliev, L.A.Gardashova,R.F Yusifov. Selection of an optimal treatment method for acute periodontitis disease. ICSCCW-2009, Fifth International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, North Cyprus, 2009, pp.315-320(SCOPUS)

13.Gardashova L.A. The analysis of the behavior factors in forecasting. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Modern Methodology of Science and Education, World Science,Vol. II (May 20-21, 2015, Dubai, UAE)". - Dubai, 2015. , pp.62-71 (Science Index, ORCID, Google Scolar)

14. Гардашова Л.А. Об одном подходе к определению эффектив­ных альтернатив, основанных на Z-числах.«Отечественная наука в эпоху изменений : постулаты прошлого и теории нового времени»,Россия, Екате­ринбург, часть 2, №5, 2014, стр.18-20(Index Copernicus)

15. Гардашова Л.А. Агаев Н.Ф. Исследование неопределенной среды принятия решений и интерпретации данных. Научные перспективы ХХİ века, достижения и перспективы нового столетия, Россия , г. Новосибирск, часть 4, №3(10),2015, стр. 44-50(Index Copernicus)

Dil bilikləri: Azərbaycan dili-əla, Türk dili-əla, Rus dili-yaxşı, İngilis dili-yaxşı

Hökümət təltifləri: XXI əsrin gənc alimi diplomu(2003)

-Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının fəxri fərmanı(2010)

-AMEA-nın Elmi innovasiyalar mərkəzi (sertifikat-2011)

-“İnformasiya –kommunikasiya texnologiyaları sahəsində qadın mütəxəssislərin rolu”(sertifikat-2012)

-İnternational CaseStudies Journal (Kanada, İmpact factor 3.5), (sertifikat-təsdiq edilmə tarixi-10.11.2015)

Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı: 152,Elmi məqalələrin sayı: 118,Kitabların sayı: 6(2-monoqrafiya, 1-dərslik, 3-dərs vəsaiti),Metodiki işlərin sayı: 28,Redaktə etdiyi kitabların sayı: 7