Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Nazilə Rəhimova

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: t.e.n dosent

E-Poçt: nazila.rahimova@asoiu.edu.az


Tədqiqat sahəsi:

Data Mining, ekspert sistemləri, süni intellekt, big data

Elmi əsərlərin sayı:

 49, o cümlədən 30 məqalə, 2 metodik vəsait, 15 dərs vəsaiti, 1 dərslik, 1 monoqrafiya.

2000 - ci ildən sonra:

Elmi əsərlərin sayı: 26, o cümlədən 11 məqalə, 13 dərs vəsaiti, 1 dərslik, 1monoqrafiya.

Təhsil:
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (1975 - 1981) - Avtomatika və telemexanika, elektrik mühəndisi

İş təcrübəsi:
1976 - 1985 - Azərbaycan Ticarət Nazirliyinin Məlumat Mərkəzi - Operator, mühəndis, böyük mühəndis, şöbə müdiri
1985-1991 - Azərbaycan Elmi Kosmik Tədqiqat İnstitutu - Proqram mühəndisidir
1991-ci ildən indiyə qədər ASOIU-operator, mühəndis, böyük mühəndis, assistent, baş-müəllim, kafedra müdiri
Dil bilikləri:
Azərbaycan - ana dili
Rusca - çox yaxşı
İngilis dili - orta
Ixtisas üzrə bacarıqlar:
Proqramlaşdırma: C/C++, Python, Java, Paskal, Delphi, Lisp, Visual Prolog, C#, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Fortran