Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Jivanthe Samaradivakera

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: jivanthe@asoiu.edu.az


.

.