Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Ramin Zeynalov

Vəzifə: Əvəzçi assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ramin.zeynalov@asoiu.edu.az


/

.