Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Afərim Səlimova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: salimova.aferim@asoiu.edu.az


/

.