Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Fərid Ağayev

Vəzifə: Fakültənin dekanı, Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: farid.agayev@asoiu.edu.az


.

.