Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Zərifə Mahmudova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: zarifa.mahmudova@asoiu.edu.az


.

.