Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Sənan Cəfərov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sanan.cafarov@asoiu.edu.az


.

.