Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Lətifə Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: latifa.aliyeva@asoiu.edu.az


.

.