Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

MüəllimlərAraz Əliyev

Vəzifə: Kafedra müdiri, professor

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: alievaraz@asoiu.edu.az

172 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 53-ü Web of Science Core Collection bazasında, 52-si isə Scopus bazasında öz əksini ...

Ətraflı

Vaqif Abdullayev

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: vaqif.abdullaev@asoiu.edu.az

131 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 25-i Web of Science Core Collection bazasında, 24-ü isə Scopus bazasında öz əks...

Ətraflı

Mahir Səbzəliyev

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: mahir.sabzaliev@asoiu.edu.az

118 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 7-si Web of Science Core Collection bazasında, 4-ü isə Scopus bazasında öz əksi...

Ətraflı

Xanlar Həmzəyev

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: xan.h@rambler.ru

154 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 17-si Web of Science Core Collection bazasında, 13-ü isə Scopu...

Ətraflı

Elnur Xəlilov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Riyaziyyat elmləri doktoru

E-Poçt: elnurkhalil@mail.ru

55 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 17-si Web of Science Core Collection bazasında, 18-i isə Scopus bazasında öz əks...

Ətraflı

Rəşad Məmmədov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: rashad.mammadov@asoiu.edu.az

66 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında, 2-si isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdı...

Ətraflı

Sərdar Qasımov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: sardarkasumov1955@mail.ru

63 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si Web of Science Core Collection bazasında, digər 1-i isə Scopus bazasında öz əksini ta...

Ətraflı

Sevil Hüseynzadə

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: sevilhuseynzade@gmail.com

48 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında, 2-si isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdı...

Ətraflı

Vaqif Kərimov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: vaqif.kerimov@asoiu.edu.az

61 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Qasım Qasımov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: q.qasim56@gmai.com

56 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 5-i Web of Science Core Collection bazasında, 3-ü isə Scopus bazasında öz əksini...

Ətraflı

Zaman Səfərov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: safarov.zaman@asoiu.edu.az

23 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 8-i Web of Science Core Collection bazasında, 7-si isə Scopus bazasında öz əksini tap...

Ətraflı

Vaqif Məmmədov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: vaqifmammadoqlu@gmail.com

36 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 7-si Web of Science Core Collection bazasında, 6-sı isə Scopus bazasında öz əksini tapmışd...

Ətraflı

Səkinə Səmədova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: Ssakina@list.ru

33 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında öz əksini tapmışdır). ...

Ətraflı

Nurəddin Məmmədov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: nuraddin.mammadov47@asoiu.edu.az

51 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection və Scopus bazalarında öz əksini tapmışdır).

Ətraflı

Gülşən Əzimova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: gulshan.azimova@asoiu.edu.az

25 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında, digər 1-i isə Scopus b...

Ətraflı

Hamlet Hüseynov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Pedaqoji elmləri namizədi

E-Poçt: smiiyi@bk.ru

50 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Ruqiyyə Əzizova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: ruqiyya.azizova@asoiu.edu.az

24 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection və Scopus bazalarında öz əksini tapmışdır).

Ətraflı

Ələmdar Həsənov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: alamdar.hasanov@asoiu.edu.az

39 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Mətləb Səlimov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: matlab.salimov@asoiu.edu.az

24 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si Web of Science Core Collection və Scopus bazalarında öz əksini tapmışdır).

Ətraflı

İlhamə Səbzəliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: ilhama.sabzalieva@asoiu.edu.az

52 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 5-i Web of Science Core Collection bazasında, 2-si isə Scopus bazasında öz əksini tap...

Ətraflı

Əli Musayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: ali.musaev@asoiu.edu.az

66 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Scopus bazasında öz əksini tapmışdır). ...

Ətraflı

Çingiz Hüseynzadə

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: cingiz.huseinzade@asoiu.edu.az

49 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Cavanşir Həsənov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Riyaziyyat elmləri doktoru

E-Poçt: cavanshir.hasanov@asoiu.edu.az

63 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 19-u Web of Science Core Collection bazasında, 23-ü isə Scopus bazasında öz əksini ta...

Ətraflı

Ələkbər Mehdiyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: alakbar.mehdiev@asoiu.edu.az

22 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Samir Quliyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: samir.quliyev@asoiu.edu.az

101 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 6-sı Web of Science Core Collection bazasında, 8-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışd...

Ətraflı

Salmanov Valid

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: valid.salmanov@asoiu.edu.az

40 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Web of Science Core Collection bazası...

Ətraflı

Həsən Nağıyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: hasan.nagiev@asoiu.edu.az

59 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 10-u Web of Science Core Collection bazasında, 8-i ...

Ətraflı

Sevinc Kərimova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sevinc.kerimova@asoiu.edu.az

43 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Fərhad Vəliyev

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ferhad.veliyev@asoiu.edu.az

123 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Nigar İsmayılova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: nigar.ismailova@asoiu.edu.az

25 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 6-sı Web of Science Core Collection bazasında,...

Ətraflı

Natavan Nəsibova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: natavan.nasibova@asoiu.edu.az

20 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si Web of Science Core Collection bazasında,...

Ətraflı

Leyla Məmmədova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: leylaimae@yahoo.com

14 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 4-ü Web of Science Core Collection bazasında, 3-ü isə Scopus bazasında öz ə...

Ətraflı

İradə Həsən-zadə

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: irada.hasanzade@asoiu.edu.az

1 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Rəşad Tağıyev

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: tagiyev.reshad@asoiu.edu.az

16 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Web of Science Core Collection bazası...

Ətraflı

Fuad Əliyev

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: fuad.aliyev@ufaz.az

14 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Ətraflı

Etibar Vəzirov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: etibar.vazirov@ufaz.az

2 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Hüsniyyə Paşayeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: husniyya.pashayeva@asoiu.edu.az

14 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Ülviyyə İdrisova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: idrisova.ulviyya@asoiu.edu.az

6 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Kamil Kərimov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: kamil_kerimov1971@mail.ru

7 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection və Scopus bazalarında öz əksi...

Ətraflı

Səbinə Əliyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: sabina.alieva@asoiu.edu.az

6 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection və Scopus bazalar...

Ətraflı

Züleyxa Əzizova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: zuleyxa.azizova@asoiu.edu.az

10 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si Scopus bazasında öz əksini ...

Ətraflı

Məhbubə Kərimova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: mahbuba.kerimova@asoiu.edu.az

20 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında, digər...

Ətraflı

Rahib Heydərov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: heydarovrahib@asoiu.edu.az

10 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 4-ü Web of Science Core Collection bazasında, 5-i isə Scopus bazasında öz əksini tapm...

Ətraflı

Firuzə Təhməzli-Xalıqova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: firuze.tehmezli@asoiu.edu.az

1 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Elviz İsmayilov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: elviz.ismailov@asoiu.edu.az

26 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si Web of Science Core Collection bazasında ...

Ətraflı

Günel Qasımova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: gunel.qasimova@asoiu.edu.az

11 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında, ...

Ətraflı

Əfruz Niftalıyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: afruzniftaliyeva@asoiu.edu.az

2 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Şahin Rəcəbov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: shahin.racabov.88@mail.ru

6 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Web of Science Core Collection və Scopus bazalarında öz əksini tapmışdır).

Ətraflı

Ləman Hətəmova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: leman.hatamova@asoiu.edu.az

2 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Sevda Məmmədova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sevda.mammadova@asoiu.edu.az

Esmira Cəfərova

Vəzifə: Laboratoriya müdiri

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: esmira.cafarova@asoiu.edu.az

3 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

İlqar Qədimov

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: ilqar.qadimov@asoiu.edu.az

7 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Təranə Hacıyeva

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: tarana.hacieva@asoiu.edu.az

Mehparə Baxşalıyeva

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mehpara.baxshieva@asoiu.edu.az

7 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Web of Science Core Collection bazasında, 2-si isə Scopus bazasında öz əksini...

Ətraflı

Gülşən Əzizova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: gulshan.azizova@asoiu.edu.az

Rabiə Mehdiyeva

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: Bakalavr məzunu

E-Poçt: rabia.mehdiyeva@asoiu.edu.az

Faiq Hacıyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi

E-Poçt: mr.faiq.h@mail.ru

60 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Ehsan Musavi Xanegah

Vəzifə: Dəvətli professor (Şahed Universitetinin Kompüter mühəndisliyi kafedrasının dosenti, Tehran şəh., İran)

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: e.mousavi@asoiu.edu.az

45 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 25-i Web of Science Core Collection bazasında, 32-si isə Scopus bazasında öz əksini tapmış...

Ətraflı