Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

MüəllimlərNazilə Rəhimova

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: t.e.n dosent

E-Poçt: nazila.rahimova@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi:

Ətraflı

Lətafət Qardaşova

Vəzifə: Doktorantura şöbəsinin müdiri

Elmi dərəcə: t.e.d. professor

E-Poçt: latsham@yandex.ru

Seçilmiş Elmi bazalarda məqalələri İndeksli jurnallarda (Science Citation) 1.R.A.Aliev,B.F.Aliev, L.A.Gardashova.O.H.Huseynov. Selection of an optimal treatment method for acut...

Ətraflı

Səyyədin Cəfərov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texniki elmlər doktoru, professor

E-Poçt: jafarovsm@gmail.com

Elmi məqalələrin sayı: 100-dən çox,O cümlədən: 2010-2015-ci illər üzrə:15, 

Ətraflı

Tofiq İbrahim-zadə

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: Zade37@mail.ru

Elmi əsərlərinin sayı: 125, o cümlədən 98 məqalə,  9 metodik...

Ətraflı

Yaqub Sərdarov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: yagub53@mail.ru

Xəzail Rzayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: xazail49@mail.ru

Elmi əsərlərinin sayı:34, o cümlədən 30 məqalə,  4 metodik &...

Ətraflı

Vaqif Səlimov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: vagif_salimov@yahoo.com

Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı: 60,

Ətraflı

Bahar Əsgərova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: Bahar2870@mail.ru

ELMİ MƏQALƏLƏR, DƏRSLİK VƏ METODİK GÖSTƏRİŞLƏR

Ətraflı

Lalə Zeynalova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri doktoru

E-Poçt: lzeynalova@asoiu.edu.az

Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı: 35,O cümlədən: 2000-2015-ci illər üz...

Ətraflı

Vüqar Abdullayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: Abdulvugar@mail.ru

Elmi əsərlərinin sayı: 23, o cümlədən 22 məqalə, 1 dərs vəsaiti.

Ətraflı

Axirə Sultanova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: saxira@mail.ru

İradə Seyidova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: irada_seyid@mail.ru

Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı:32,O cümlədən: 2000-2015-ci illər üzrə: ...

Ətraflı

Yeganə Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: r.ü.f.d

E-Poçt: aliyeva.yegana.2013@mail.ru

Elmi əsərlərinin sayı: 10 elmi məqalə, 5  tezis.

Ətraflı

Aygün Hüseynova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: r.ü.f.d

E-Poçt: hasanova_a@inbox.ru

Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı:20

Ətraflı

Yaşar Hacıyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: yasharhaji@gmail.com

Kifayət Məmmədova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: ka.mamedova@yandex.ru

Könül Cabbarova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: konul.jabbarova@mail.com

Nəşr etdirdiyi elmi-metodiki işlərinin ümumi sayı:20,O cümlədən: 2000-2015-ci illər üzr...

Ətraflı

Məzahim Quliyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: mazahim.guliyev@gmail.com

1.  The Algorithmization of microwave components on the basis of topological Y-models  Azerbaijan research institute of technical and economical researches Baku 1996  2.  The Algorithmizati...

Ətraflı

Yeganə Əliyeva

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: Yegana.aliyeva.1969@mail.ru

Elmi əsərlərinin sayı: 25 məqalə, 1 dərs vəsaiti. ...

Ətraflı

İbadət Məmmədov

Vəzifə: Assisten

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: ibadatmammadov|@gmail.com

Lətafət Mikayılzadə

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mikayilzadalatafat@mail.ru

Vəsilə Abbasova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: kamran.97@mail.ru

Elmi əsərlərinin sayı: 2, o cümlədən 1 məqalə,  1 dərs vəsai...

Ətraflı

Zərifə İmanova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: zarife1955@mail.ru

Elmi əsərlərinin sayı: 7, 3 elmi məqalə, 4 metodik vəsait

Ətraflı

Jalə Camalova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: elmirlala.92.98@mail.ru

Inarə Abbasova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: inara73@yandex.ru

Elmi məqalələrin sayı: 16

Ətraflı

Tamilla Məmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: Mammadova1965@gmail.com

Elmi məqalələrin sayı: 3,Metodiki işlərin sayı:4

Ətraflı

Günay Hünseynova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: gunayhuseynovagh@gmail.com

Elmi məqalələrin sayı: 6, Tezislərinin sayı:5

Ətraflı

Sevinc Mustafayeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mustafayeva_81@mail.ru

Çap olunmuş elmi məqalələr 19 Papers Published in International Journals

Ətraflı

Jalə Ağazadə

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mexri-nigar@rambler.ru

Elmi  əsərlərin sayı: 5, o cümlədən 3 məqalə,  2 dərs v...

Ətraflı

Nərmin Həsənli

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: narmin.mammadova@gmail.com

Elmi məqalələrin sayı: 8, Məruzələrin sayı:8

Ətraflı

Rəna Hacıyev

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: renahajiyeva3@gmail.com

Elmi məqalələrin sayı: 17,Metodiki işlərin sayı:3

Ətraflı

Ellada İbrahimova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: elladai@inbox.ru

_ E.N, Ibragimova and Ibragimov N.Yu (2018). “Investigation of Geometric Parameters of Cracks...

Ətraflı

Fəxri Nifdalızadə

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: faxri.niftalizade@asoiu.edu.az

Nəşriyyat:  - BULUD SISTEMLƏRDƏ GƏLIRI MAKSIMUMA ÇIXARMAQÜÇÜN ƏN UYĞUN ALQORITM VƏ QAYDALAR  ...

Ətraflı

Nübar Kişiyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: nubar.kishiyeva@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi: Sistemi analiz, big data, süni intellekt. Nəşriyyat: - Virtual bank - Virtual bankın xüsusiyyətləri

Ətraflı

Kənan Məmmədov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: kmemmedov@inbox.ru

Elmi əsərləri: 1. Məmmədov K.H. Kompüter viruslarının tədqiqi və təsnifatı. Azərbaycanda Nəqliyyatın İnkişaf Problemlərinin XVII elmi-texniki tələbə konfransı. Milli Aviasiya Akademiyası. (Bakı ş. 6...

Ətraflı

Kəmalə Ağayeva

Vəzifə: Əvəzçi dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: agayeva.kamala.s@mail.ru

Taleh Əsgərov

Vəzifə: Əvəzçi dosent

Elmi dərəcə: t.ü.f.d. dosent

E-Poçt: taleh_askerov@yahoo.com

Tədqiqat sahəsi:  

Ətraflı

Rəhilə Sadiqova

Vəzifə: Əvəzçi Dosent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: rahila.sadiqova@asoiu.edu.az

Aytən Əliyeva

Vəzifə: Əvəzçi dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: aytan.aliyeva@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi: Elmi əsərlərin sayı:...

Ətraflı

Əhməd Poluxov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ahmedpoluxov@mail.ru

Eldar Zeynallı

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: zeynalli.eldar@asoiu.edu.az

İlqar Rzayev

Vəzifə: Əvəzçi Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ilgar.rzayev@asoiu.edu.az

Afərim Səlimova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: salimova.aferim@asoiu.edu.az

Ramin Zeynalov

Vəzifə: Əvəzçi assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ramin.zeynalov@asoiu.edu.az

Mehriban Alməmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mehriban.almammadova@asoiu.edu.az

Nizami Amaxanov

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: amaxanovnizami@gmail.com

Jivanthe Samaradivakera

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: jivanthe@asoiu.edu.az