Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

MüəllimlərNazilə Rəhimova

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi dosent

E-Poçt: nazila.rahimova@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi : Data Mining, ekspert sistemləri, süni intellekt, big data

Ətraflı

Lətafət Qardaşova

Vəzifə: Doktorantura şöbəsinin müdiri

Elmi dərəcə: t.e.d. professor

E-Poçt: latsham@yandex.ru

Tədqiqat sahəsi :  

Ətraflı

Lalə Zeynalova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texniki elmlər doktoru

E-Poçt: lzeynalova@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi:

Ətraflı

Yaqub Sərdarov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: yagub53@mail.ru

Tədqiqat sahəsi : Informasiya təhlükəsizliyi, Data Mining, Big Data 

Ətraflı

Xəzail Rzayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: xazail49@mail.ru

Tədqiqat sahəsi :  

Ətraflı

Vaqif Səlimov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: vagif_salimov@yahoo.com

Tədqiqat sahəsi: Data Mining, Təchizat zəncirinin idarə edilməsi, Bilik mühəndisliyi, Qərar-qəbuletmə sistemləri

Ətraflı

Axirə Sultanova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: saxira@mail.ru

Tədqiqat sahəsi : Süni intellekt, Ekspert sistemləri,  Neyron şəbəkə, Big data, Computer Vision, Robototexnika ...

Ətraflı

İradə Seyidova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: irada.seyidova@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi : Expert sistemləri, Big data, Süni İntellekt    

Ətraflı

Kifayət Məmmədova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: ka.mamedova@yandex.ru

Tədqiqat sahəsi :  

Ətraflı

Yaşar Hacıyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-Riyaziyyat Elmlər namizədi

E-Poçt: yasharhaji@gmail.com

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Bahar Əsgərova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: bahar2870@mail.ru

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Vüqar Abdullayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texniki elmləri namizədi

E-Poçt: abdulvugar@mail.ru

Tədqiqat sahəsi: Kiber fiziki sistemlər, kvant hesablamaları, Big Data , İoT

Ətraflı

Yeganə Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: r.ü.f.d

E-Poçt: aliyeva.yegana.2013@mail.ru

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Könül Cabbarova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: konul.cabbarova@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi : Data Mining, qərar qəbuletmə sistemləri, süni intellekt, Big Data

Ətraflı

Aygün Hüseynova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: r.ü.f.d

E-Poçt: aygun.huseynova@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Yeganə Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: yegana.aliyeva.1969@mail.ru

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Məzahim Quliyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: mazahim.guliyev@gmail.com

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Mətanət Həsənquliyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: m.hasamquliyeva.ma@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi : Kompüter arxitekturası, Kompüter şəbəkələri, İnsan-maşın interfeysi, İnformasiya təhlükəsizliyi, Multimedia t...

Ətraflı

Sevinc Mustafayeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mustafayeva_81@mail.ru

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

İbadət Məmmədov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: ibadatmammadov@gmail.com

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Lətafət Mikayılzadə

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mikayilzadalatafat@mail.ru

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Zərifə İmanova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: zarife1955@mail.ru

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Jalə Ağazadə

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: jale.agazade@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi :  Data Mining, ekspert sistemləri, elektron sənəd dövriyyəsi, Big Data

Ətraflı

Inarə Abbasova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: inara73@yandex.ru

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Tamilla Məmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: Mammadova1965@gmail.com

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Rəna Hacıyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: renahajiyeva3@gmail.com

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Jalə Camalova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: elmirlala.92.98@mail.ru

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Vəsilə Abbasova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: va@mail.ru

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Nərmin Həsənli

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: narmin.mammadova@gmail.com

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Ellada İbrahimova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: elladaibrahimova85gmail.com

Tədqiqat sahəsi: Informasiya ölçmə və idarəetmə sistemləri, Komputer elmləri

Ətraflı

Günay Hüseynova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: gunay.huseynova@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi : Steqanoqrafiya

Ətraflı

Fəxri Nifdalızadə

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: faxri.niftalizade@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi:  Ekspert sistemləri, Big data

Ətraflı

Nübar Kişiyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: nubar.kishiyeva@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Kənan Məmmədov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: memmedov.kenan@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi : İnformasiya təhlükəsizliyi, Kompüter şəbəkələri, Bulud texnologiyaları, Verilənlər bazası

Ətraflı

Mehriban Alməmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mehriban.almammadova@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi:  

Ətraflı

Mətləb Xəlilov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: matlab.xalilov.e@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi : Big data

Ətraflı

Əfsanə Həsənova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: afsana.hasanova.ar@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi: Veb texnelogiyaları 

Ətraflı

Gülşən Səttərova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: gs@mail.ru

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Məlihə Hüseynzadə

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: maliha.huseynzade.s@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi : Big data

Ətraflı

Əsmət Əhmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: asmat.ahmadova.et@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi : Big data

Ətraflı

Zeynəb Qaffarova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: qf@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi :

Ətraflı

Bilqeyis Məmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: bilqeys.az@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi :  

Ətraflı

Mahirə Məhərrəmova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mahira.maharramova.s@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi : Əşyaların İnterneti, Big data, Veb programlaşdırma

Ətraflı