Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

MüəllimlərFərid Ağayev

Vəzifə: Fakültənin dekanı, dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: farid.agayev@asoiu.edu.az

Səlahəddin Yusifov

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: texnika elmləri doktoru

E-Poçt: salahaddin.yusifov@asoiu.edu.az

Qəhrəman Həsənov

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: texnika elmləri doktoru

E-Poçt: qahraman.hasanov@asoiu.edu.az

İsa Məmmədov

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: texnika elmləri doktoru

E-Poçt: isa.mammadov@asoiu.edu.az

Azər Məmmədov

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: texnika elmləri doktoru

E-Poçt: azer.mammadov@asoiu.edu.az

Razim Zeynalov

Vəzifə: əməkdar professor

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: razim.zeynalov@asoiu.edu.az

Lətifə Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: latifa.aliyeva@asoiu.edu.az

Rauf Mayılov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: rauf.mayilov@asoiu.edu.az

Sənan Cəfərov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sanan.cafarov@asoiu.edu.az

Akif Əlizadə

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: akif.alizada@asoiu.edu.az

Almaz Mehdiyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: almaz.mehdiyeva@asoiu.edu.az

Təranə İsayeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: tarana.isaeva@asoiu.edu.az

Elçin Məlikov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: elcin.malikov@asoiu.edu.az

Aygün Səfərova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: aygun.safarova@asoiu.edu.az

Tamella Məhərrəmova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: tamella.maharramova@asoiu.edu.az

İsmayıl Hüseynov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ismayil.huseynov@asoiu.edu.az

İmran Bayramov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: imran.bayramov@asoiu.edu.az

Rəşad Hənifəyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: rasad.hanifayev@asoiu.edu.az

Rəfiqə Bağırova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: rafiqa.baqirova@asoiu.edu.az

Oqtay Mirzəyev

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ortay.mirzayev@asoiu.edu.az

Mehriban Məmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: mehriban.mammadova@asoiu.edu.az

İcabikə Sərdarova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: icabika.sardarova@asoiu.edu.az

Cavidə Dəmirova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: cavida.damirova@asoiu.edu.az

Rza Səfərov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: rza.safarov@asoiu.edu.az

Elmira Xanməmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: elmira.xanmammadova@asoiu.edu.az

Rasim Abdullayev

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: -

Rüxsarə Zeynalova

Vəzifə: Laborotoriya müdiri

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ruxsara.zeynalova@asoiu.edu.az

Zərifə Mahmudova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: zarifa.mahmudova@asoiu.edu.az

Təranə Zeynalova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: tarana.zeynalova@asoiu.edu.az

Sevil Əhmədova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sevil.ahmadova@asoiu.edu.az

Samir Ələkbərli

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: samir.alakbarli@asoiu.edu.az

Elnur Həsənov

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: elnur.hasanov@asoiu.edu.az

Əzim Loğmanlı

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: azim.logmanli@asoiu.edu.az

Rəfael Əliyev

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: rafael.aliyev@asoiu.edu.az

Ruslan Dadaşov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ruslan@asoiu.edu.az