Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

MüəllimlərFərid Ağayev

Vəzifə: Fakültənin dekanı, Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: farid.agayev@asoiu.edu.az

Səlahəddin Yusifov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika elmləri doktoru

E-Poçt: salahaddin.yusifov@asoiu.edu.az

Qəhrəman Həsənov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika elmləri doktoru

E-Poçt: qahraman.hasanov@asoiu.edu.az

İsa Məmmədov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika elmləri doktoru

E-Poçt: isa.mammadov@asoiu.edu.az

Azər Məmmədov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika elmləri doktoru

E-Poçt: azer.mammadov@asoiu.edu.az

130 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Razim Zeynalov

Vəzifə: Əməkdar professor

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: razim.zeynalov@asoiu.edu.az

Lətifə Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: latifa.aliyeva@asoiu.edu.az

Rauf Mayılov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: rauf.mayilov@asoiu.edu.az

Akif Əlizadə

Vəzifə: Kafedra müdiri v.m.i.e, Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: akif.alizada@asoiu.edu.az

Almaz Mehdiyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: almaz.mehdiyeva@asoiu.edu.az

144 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 5-i Web of Science Core Collection bazasında, 8-i SCOPUS bazasında, 1-i Beynəlxalq kitabda fəsil k...

Ətraflı

Təranə İsayeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: tarana.isaeva@asoiu.edu.az

120 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir. 44 məqalə,  58 konfrans materialı,  4 dərs vəsaiti, 3 metodik  vəs...

Ətraflı

Elçin Məlikov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: elcin.malikov@asoiu.edu.az

103 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Web of Science Core Collection b...

Ətraflı

Aygün Səfərova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: aygun.safarova@asoiu.edu.az

78 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Tamella Məhərrəmova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: tamella.maharramova@asoiu.edu.az

68 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

İsmayıl Hüseynov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: ismayil.huseynov@asoiu.edu.az

İmran Bayramov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: imran.bayramov@asoiu.edu.az

65 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si Web of Science Core Collection bazasında, 2-si isə Scopus bazas...

Ətraflı

Rəfiqə Bağırova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: rafiqa.baqirova@asoiu.edu.az

45 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir

Ətraflı

Mehriban Məmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: mehriban.mammadova@asoiu.edu.az

25 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si  Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Ətraflı

İcabikə Sərdarova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: icabika.sardarova@asoiu.edu.az

54 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 5-u Web of Science Core Collection bazasınd...

Ətraflı

Cavidə Dəmirova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: cavida.damirova@asoiu.edu.az

Rza Səfərov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: rza.safarov@asoiu.edu.az

38 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si Web of Science bazasında öz əksini tapmışdır).

Ətraflı

Elmira Xanməmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: elmira.xanmammadova@asoiu.edu.az

Rasim Abdullayev

Vəzifə: İT və innovasiyalar üzrə rektorun müşaviri, Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: -

Rüxsarə Zeynalova

Vəzifə: Laborotoriya müdiri

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ruxsara.zeynalova@asoiu.edu.az

Zərifə Mahmudova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: zarifa.mahmudova@asoiu.edu.az

Təranə Zeynalova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: tarana.zeynalova@asoiu.edu.az

Sevil Əhmədova

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sevil.ahmadova@asoiu.edu.az

8  elmi və tədris-metodiki nəşrlərin müəllifidir

Ətraflı

Samir Ələkbərli

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: samir.alakbarli@asoiu.edu.az

10 elmi   işin müəllifiyəm

Ətraflı

Elnur Həsənov

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: elnur.hasanov@asoiu.edu.az

8 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Əzim Loğmanlı

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: azim.logmanli@asoiu.edu.az

Ruslan Dadaşov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ruslan@asoiu.edu.az

1 elmi, 1 tədris modulunun, 1 tədris vasitəsinin və 2 metodiki vasitənin müəllifidir.

Ətraflı

Balakərim Hüseynov

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: balakarim.huseynov.e@asoiu.edu.az

3 elmi işin müəllifidir (Onlardan 1- i Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Ətraflı

Mütalib Ağayev

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: mutalib.agayev.r@asoiu.edu.az

1 elmi işin

Ətraflı

Rəfael Qəhrəmanov

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: rafail.qahramanov.n@asoiu.edu.az

Yusif Qaziyev

Vəzifə: Baş Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: yusif.gaziyev.k@asoiu.edu.az

110  elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 6-sı

Ətraflı

Rəşid Səfərov

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: rashid.safarov.y@asoiu.edu.az

Elvin Muradzadə

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: elvin.muradzada.il@asoiu.edu.az

Vasif Neymətov

Vəzifə: Baş Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: vasif.nematov@asoiu.edu.az

34 elmi-metjdiki işin müəllifidir. ( O cümlədən, 20  elmi məqalə, 3 patent –ixtira, 4 tədris metodiki vəsait, 7...

Ətraflı

Rəşad Abaszadə

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: rashad.abaszada.qa@asoiu.edu.az

96 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 6 dərs vəsaiti, 11 fənn proqramı, 3 ixtira, 5-i Web of Science Core ...

Ətraflı

Orxan Əliyev

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: orkhan.aliyev.a@asoiu.edu.az

Nizami Süleymanov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: nizami.suleymanov.ma@asoiu.edu.az