Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

İnformasiya təhlükəsizliyi

 

 

Fənlərin adı kreditin sayı
I semestr
1 Xarici dil-1 8
2 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 3
3 Riyaziyyat-1 7
4 Fizika 6
5 Kompüter sistemlərinin arxitekturası 6
II semestr
6 Azərbaycan tarixi 6
7 Xarici dil-2 7
8 Riyaziyyat-2 5
9 Proqramlaşdırmanın əsasları 6
10 Şəbəkə sistemləri və təhlükəsizliyi 6
III semestr
11 Xarici dil-3 5
12 Riyaziyyat-3 4
13 İnformasiya texnologiyalarının əsasları 5
14 Sistem proqram təminatı və əməliyyat sistemləri 6
15 İnformasiya nəzəriyyəsi 3
16 Qərar qəbuletmənin əsasları 7
VI semestr
17 Fəlsəfə 6
18 İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi 6
19 İnformasiya axtarışının üsul və vasitələri 7
20 Verilənlər bazası 6
21 Verilənlərin strukturu və alqoritmlər 5
22 Obyekt-yönlü proqramlaşdırma 6
V semestr
23 Kriptoqrafiyanın əsaları 6
24 Rəqəmli elektronika və mikroprosessorlar 6
25 İnformasiya mühafizəsinin alətləri (təşkilati və hüquqi) 7
26 İnformasiya mühafizəsində yeni nəsil texnologiyaları 6
27 Korporativ informasiya sistemləri 5
VI semestr
28 Multikulturalizmə giriş 2
29 İnformasiya mühafizəsinin alətləri (proqram-texniki) 8
30 İnsidentlərin idarə olunması 6
31 Elektron sənəd dövriyyəsinin təhlükəsizliyi 7
32 Bilik mühəndisliyi 7
VII semestr
33 Risklərin idarə olunması 5
34 İnformasiya təhlükəsizliyində süni intellekt 6
35 Mülki müdafiə 3
36 Kommunikasiya vasitələri 7
37 Texniki xarici dil 2
38 Verilənlərin analitik emalı sistemləri 7
VIII semestr
39 Təcrübə 21
40 Yekun dövlət attestasiyası 9