Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

Kompüter mühəndisliyi

 

 

Fənlərin adı kreditin sayı
I semestr
1 Azərbaycan tarixi 6
2 Xarici dil - 1 6
3 Riyaziyyat - 1 5
4 Fizika 5
5 Kompüter mühəndisliyinin əsasları 4
II semestr
6 Xarici dil - 2 7
7 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 5
8 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 2
9 Riyaziyyat - 2 6
10 Proqramlaşdırmanın əsasları 5
11 Multimediya texnologiyaları 5
III semestr
12 Riyaziyyat - 3 4
13 Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika 6
14 Dövrlər nəzəriyyəsi 5
15 Kompüter arxitekturası 6
16 Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemləri 5
17 Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi 4
IV semestr
18 Fəlsəfə 5
19 Kompüter şəbəkələri 5
20 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə 6
21 Kompüterlərin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları 5
22 Veb proqramlaması və layihələndirmə 5
23 1)Qeyri - səlis məntiq                                                            2)Qeyri-səlis sistemlər 4
V semestr
24 Istehsalın iqtisadiyyatı və menecment 5
25 Elektronikanın əsasları 5
26 Rəqəmsal  sistemlər 5
27 Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri 6
28 1. Mobil və paralel kompüter sistemləri
2.Neyron şəbəkələri           
5
29 1. Mobil qurğuların proqramlaşdırılması
2.Obyektyönlü layihələndirmə proqramlaşdırma 
4
VI semestr
30 Əməliyyatların tədqiqi 4
31 Kompüter sxemotexnikası və mikroprosessor sistemləri  6
32 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 5
33 1. Proqram mühəndisliyinin əsasları və layihələndirmə
2.Süni intellekt
6
34 1. Kompüter riyaziyyatı
2. Kompüter qrafikası
6
35 1.İdarəetmənin əsasları
2.Kompüter mühəndisliyində siqnalların işlənməsi
3
VII semestr
36 Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi 6
37 Sistemlərin simulyasiyası 6
38 İnternet texnologiyaları 6
39 Mülki müdafiə 4
40 1. Qərar qəbuletmə sistemlərinin əsasları
2.Verilənlərdən biliklərin əldə edilməsi
3
41 1.Elektron sxemlərin kompüter modelləşdirilməsi
2.Telekommunikasiya sistemləri və naqilsiz şəbəkələr
3
42 Texniki xarici dil 2
VIII semestr
43 Təcrübə 21
44 Yekun dövlət attestasiyası 9