Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

 

 

Fənlərin adı kreditin sayı
I semestr
1 Azərbaycan tarixi 6
2 Xarici dil - 1 6
3 Riyaziyyatın əsasları 5
4 Fizikanın əsasları 5
5 Texniki mexanika 4
6 İnformatikanın əsasları 4
II semestr
7 Xarici dil -2 7
8 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 5
9 Tətbiqi fizika 2
10 Mühəndis riyaziyyatı  6
11 Texniki informatika 5
12 Elektrotexnikanın əsasları-1 5
III semestr
13 Tətbiqi riyaziyyat 4
14 Elektrotexnikanın əsasları-2 6
15 Ölçmə texnikasının əsasları 5
16 Texniki xarici dil 6
17 Elektrotexniki materiallar 5
18 Proqram təminatı 4
IV semestr
19 Fəlsəfə 5
20 Elektronikanın əsasları 5
21 Tənzimləmə texnikası 6
22 Kommunikasiya və Bus sisteminin əsasları 5
23 Elektroenergetikanın əsasları 5
24 Avtomatlaşdırma texnikasında verilənlər bankı 4
V semestr
25 Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları 5
26 Güc elektronikası və intiqalın idarə edilməsi  5
27 Sensor sistemlər 5
28 Proseslərin analizi və identifikasiyası 6
29 Siqnalların  analoq və rəqəmli emalı 5
30 Qeyri-səlis idarəetmə 4
VI semestr
31 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 4
32 Elektrik maşınlarının əsasları 6
33 Mühəndis iqtisadiyyatı 5
34 Mikroprosessorlu idarəetmə sistemləri 6
35 Sənaye avtomatlaşdırılması-1 6
36 Komputer şəbəkələri 3
VII semestr
37 Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlər 6
38 Layihə menecmenti  6
39 Maşın qurgu və avadanlıqların layihələndirilməsi 6
40 Sənaye avtomatlaşdırılması -2 4
41 Mülki müdafiə 3
42 Tənzimləmə texnikasının seçmə bölümləri 3
VIII semestr
43 Təcrübə 21
44 Yekun dövlət attestasiyası 9