Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

Laboratoriyalar

HPC Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

HPC Elmi-Tədqiqat Mərkəzi
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin HPC Elmi-Tədqiqat Mərkəzi 2018-ci ildə Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının nəzdində yaradılmışdır (Elmi Şuranın 31 yanvar 2018-ci il tarixli iclasının qərarı ilə). Mərkəz son iki ildə beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanmış, dünyanın nüfuzlu HPC mərkəzlərinin bazası olan Kerrighed (http://www.kerrighed.org/php/clusterview.php?id=88) və OpenHPC (https://github.com/openhpc/ohpc/wiki/System-Registry) reyestrlərində qeydiyyatdan keçirilmişdir. Mərkəzin əsas üstünlüyü onun çox təyinatlı klaster hesablama sistemi olması və CPU/GPU dəstəyini göstərməsidir. Eyni zamanda Grid texnologiyasını dəstəkləməsi Mərkəzin resurslarını artırmadan hesablama gücünün artırılmasına imkan verir. Hal-hazırda Mərkəz 6 PFLOPS  hesablama gücünə və ümumilikdə 640 GB yaddaşa malikdir.
ADNSU-nun HPC Mərkəzinin əsas məqsədlərindən biri Azərbaycan Respublikasında yüksək hesablama tələb edən məsələlərin həlli və Big Data emalının həyata keçirilməsidir. Bu işlərlə yanaşı, yüksək səmərəli hesablama sistemləri sahəsində ixtisaslaşmış kadrların hazırlanması da həyata keçirilir. ADNSU-nun HPC Mərkəzində təlim keçən və işləyən tələbələr Azərbaycan Respublikasının sənaye mərkəzlərində gələcəkdə HPC üzrə aparılan işlərdə uğurla çalışa bilərlər. 

 
Mərkəzin strukturu
 • Elmi rəhbər (ictimai əsaslarla) Riyaziyyat elmləri doktoru, professor Araz Əliyev (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının müdiri)
 • HPC üzrə mütəxəssis Dəvətli professor Ehsan Musavi Xanegah (Shahed University, Tehran, İran)
 • Riyazi modelləşdirmə üzrə elmi məsləhətçi (0,5 ştat) Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Varqa Kələntərov (Koç University, Istanbul, Turkey)
 • İnzibati-tədris işləri üzrə icraçı (ictimai əsaslarla) Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Samir Quliyev (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti)
 • Elmi-təşkilati işlər üzrə icraçı (0,5 ştat) Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Nigar İsmayılova (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi)
 • Elmi media və dizayn işləri üzrə icraçı Elviz İsmayılov (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti)
 • Mühəndis-texnik (0,5 ştat) Mahir İbadov (İT departamentin əməkdaşı)
 • Mühəndis-texnik (0,5 ştat) Abbas Həsənli (İT departamentin əməkdaşı)

 

Hal-hazırda Mərkəz tərəfindən HPC sistemləri ilə bağlı ixtisaslaşmış jurnal – Azerbaijan Journal of High Performance Computing nəşr olunur (https://azjhpc.org). Məqalələr Crossref bazasında identifikasiya nömrəsi ilə təchiz olunub və jurnalın 2018-ci ildəki fəaliyyəti Index Copernicus bazasında öz əksini tapmışdır.

HPC Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

HPC Elmi-Tədqiqat Mərkəzi
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin HPC Elmi-Tədqiqat Mərkəzi 2018-ci ildə Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının nəzdində yaradılmışdır (Elmi Şuranın 31 yanvar 2018-ci il tarixli iclasının qərarı ilə). Mərkəz son iki ildə beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanmış, dünyanın nüfuzlu HPC mərkəzlərinin bazası olan Kerrighed (http://www.kerrighed.org/php/clusterview.php?id=88) və OpenHPC (https://github.com/openhpc/ohpc/wiki/System-Registry) reyestrlərində qeydiyyatdan keçirilmişdir. Mərkəzin əsas üstünlüyü onun çox təyinatlı klaster hesablama sistemi olması və CPU/GPU dəstəyini göstərməsidir. Eyni zamanda Grid texnologiyasını dəstəkləməsi Mərkəzin resurslarını artırmadan hesablama gücünün artırılmasına imkan verir. Hal-hazırda Mərkəz 6 PFLOPS  hesablama gücünə və ümumilikdə 640 GB yaddaşa malikdir.
ADNSU-nun HPC Mərkəzinin əsas məqsədlərindən biri Azərbaycan Respublikasında yüksək hesablama tələb edən məsələlərin həlli və Big Data emalının həyata keçirilməsidir. Bu işlərlə yanaşı, yüksək səmərəli hesablama sistemləri sahəsində ixtisaslaşmış kadrların hazırlanması da həyata keçirilir. ADNSU-nun HPC Mərkəzində təlim keçən və işləyən tələbələr Azərbaycan Respublikasının sənaye mərkəzlərində gələcəkdə HPC üzrə aparılan işlərdə uğurla çalışa bilərlər. 
Mərkəzin strukturu
 • Elmi rəhbər (ictimai əsaslarla) Riyaziyyat elmləri doktoru, professor Araz Əliyev (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının müdiri)
 • HPC üzrə mütəxəssis Dəvətli professor Ehsan Musavi Xanegah (Shahed University, Tehran, İran)
 • Riyazi modelləşdirmə üzrə elmi məsləhətçi (0,5 ştat) Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Varqa Kələntərov (Koç University, Istanbul, Turkey)
 • İnzibati-tədris işləri üzrə icraçı (ictimai əsaslarla) Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Samir Quliyev (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti)
 • Elmi-təşkilati işlər üzrə icraçı (0,5 ştat) Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Nigar İsmayılova (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi)
 • Elmi media və dizayn işləri üzrə icraçı Elviz İsmayılov (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti)
 • Mühəndis-texnik (0,5 ştat) Mahir İbadov (İT departamentin əməkdaşı)
 • Mühəndis-texnik (0,5 ştat) Abbas Həsənli (İT departamentin əməkdaşı)
Hal-hazırda Mərkəz tərəfindən HPC sistemləri ilə bağlı ixtisaslaşmış jurnal – Azerbaijan Journal of High Performance Computing nəşr olunur (https://azjhpc.org). Məqalələr Crossref bazasında identifikasiya nömrəsi ilə təchiz olunub və jurnalın 2018-ci ildəki fəaliyyəti Index Copernicus bazasında öz əksini tapmışdır.

HPC Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

HPC Elmi-Tədqiqat Mərkəzi
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin HPC Elmi-Tədqiqat Mərkəzi 2018-ci ildə Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının nəzdində yaradılmışdır (Elmi Şuranın 31 yanvar 2018-ci il tarixli iclasının qərarı ilə). Mərkəz son iki ildə beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanmış, dünyanın nüfuzlu HPC mərkəzlərinin bazası olan Kerrighed (http://www.kerrighed.org/php/clusterview.php?id=88) və OpenHPC (https://github.com/openhpc/ohpc/wiki/System-Registry) reyestrlərində qeydiyyatdan keçirilmişdir. Mərkəzin əsas üstünlüyü onun çox təyinatlı klaster hesablama sistemi olması və CPU/GPU dəstəyini göstərməsidir. Eyni zamanda Grid texnologiyasını dəstəkləməsi Mərkəzin resurslarını artırmadan hesablama gücünün artırılmasına imkan verir. Hal-hazırda Mərkəz 6 PFLOPS  hesablama gücünə və ümumilikdə 640 GB yaddaşa malikdir.
ADNSU-nun HPC Mərkəzinin əsas məqsədlərindən biri Azərbaycan Respublikasında yüksək hesablama tələb edən məsələlərin həlli və Big Data emalının həyata keçirilməsidir. Bu işlərlə yanaşı, yüksək səmərəli hesablama sistemləri sahəsində ixtisaslaşmış kadrların hazırlanması da həyata keçirilir. ADNSU-nun HPC Mərkəzində təlim keçən və işləyən tələbələr Azərbaycan Respublikasının sənaye mərkəzlərində gələcəkdə HPC üzrə aparılan işlərdə uğurla çalışa bilərlər. Mərkəzin strukturu
 • Elmi rəhbər (ictimai əsaslarla) Riyaziyyat elmləri doktoru, professor Araz Əliyev (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının müdiri)
 • HPC üzrə mütəxəssis Dəvətli professor Ehsan Musavi Xanegah (Shahed University, Tehran, İran)
 • Riyazi modelləşdirmə üzrə elmi məsləhətçi (0,5 ştat) Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Varqa Kələntərov (Koç University, Istanbul, Turkey)
 • İnzibati-tədris işləri üzrə icraçı (ictimai əsaslarla) Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Samir Quliyev (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti)
 • Elmi-təşkilati işlər üzrə icraçı (0,5 ştat) Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Nigar İsmayılova (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi)
 • Elmi media və dizayn işləri üzrə icraçı Elviz İsmayılov (Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının assistenti)
 • Mühəndis-texnik (0,5 ştat) Mahir İbadov (İT departamentin əməkdaşı)
 • Mühəndis-texnik (0,5 ştat) Abbas Həsənli (İT departamentin əməkdaşı)
Hal-hazırda Mərkəz tərəfindən HPC sistemləri ilə bağlı ixtisaslaşmış jurnal – Azerbaijan Journal of High Performance Computing nəşr olunur (https://azjhpc.org). Məqalələr Crossref bazasında identifikasiya nömrəsi ilə təchiz olunub və jurnalın 2018-ci ildəki fəaliyyəti Index Copernicus bazasında öz əksini tapmışdır.