Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

Əlaqə

Ünvan:

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Üniversiteti, Azadlıq prospekti, 16/21, Bakı şəh., Azərbaycan Respublikası

 

Telefon:  (+99412) 498 65 92

 

E-mail: