Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

Əlaqə

Ünvan:

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  üniversiteti Bakı şəh, 16/21 Azadlıq prospekti, Bakı, Azərbaycan

 

Telefon: (12) 498 65 68

 

E-mail: