Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

Kompüter mühəndisliyi

 Bu kafedra “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” və “Kompüter texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedralarının birləşdirilməsi nəticəsində təşkil olunub. Kafedra tədrisi “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” nazirliyinin müəssisələri ilə sıx əlaqədə aparır.

Kafedra müdiri, dosent N.Ə.Rəhimova

Kafedrada 2 professor, 16 dosent, 1 baş müəllim, 16 assistent və 12 nəfər tədris köməkçi heyət tədris prosesi ilə məşğuldur.