Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

Əlaqə

 

 

Ünvan:   Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Üniversiteti, Azadlıq prospekti, 16/21, Bakı şəh., Azərbaycan Respublikası

 

Telefon:  

 

(+99412) 598 45 31

 

Faks:  

 

Ümumi şöbə (+99412) 349 99 90 /91

 

E-mail:  

 

info@adnsu.edu.az

 

URL:  

 

http://asoiu.edu.az