Laboratoriya

"Biotibbi texnologiya mühəndisliyi"

 

 

Fənlərin adı kreditin sayı
I semestr
1 Azərbaycan tarixi 6
2 Xarici dil-1 6
3 Riyaziyyat-1 4
4 Kimya 5
5 Tibbi informatika 5
6 Mühəndis qrafikası 4
II semestr
7 Xarici dil-2 7
8 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 5
9 Riyaziyyat-2 5
10 Fizika 7
11 Biomexanika 6
III semestr
12 Fəlsəfə 4
13 Riyaziyyat-3 5
14 İnsan və heyvan biologiyasının əsasları 6
15 Biotibbi materialşünaslıq 4
16 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırmanın əsasları 6
17 Elektrotexnika 5
IV semestr
18 Multikulturalizmə giriş 2
19 Biotibbi cihazlar, aparatlar, sistemlər və komplekslər-1 6
20 Biofizika və fiziki sahələrlə bioobyektlərin qarşılıqlı təsiri 7
21 İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment 5
22 Sistem analizi 5
23 Səhiyyənin təşkili və kliniki monitorinq 5
V semestr
24 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 6
25 Biotibbi cihazlar, aparatlar, sistemlər və komplekslər-2 6
26 Biotibbi tədqiqatlarda texniki ölçmələr 7
27 Tibbi elektronika və mikroprosessor texnikası 7
28 Neyrokompüter texnikası 4
VI semestr
29 Diaqnostik informasiyanın alınma vasitələri 7
30 Biotibbi sistemlərin texniki vasitələri 7
31 Biotexniki sistemlərdə avtomatik tənzimləmə 6
32 Biotibbi diaqnostikanın texniki metodları 7
33 Mülki müdafiə 3
VII semestr
34 Biotibbi alətlər 5
35 Biotibbi texnikada hidravlika 4
36 Biotibbi informasiyanın işlənməsi və analizi 5
37 Tibbi avadanlığın elektrik təhlükəsizliyi və etibarlılığı 4
38 Biotibbi siqnalların analizi və emalı 5
39 Biotibbi vasitələrin layihələndirilməsi 5
40 Texniki xarici dil 2
VIII semestr
41 Təcrübə 21
42 Yekun dövlət attestasiyası 9