Laboratoriya

"Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi"

Tələbələr istehsalat və gündəlik təcrübələri SOCAR,Azərbaycan Metrologiya İstitutu, Holcim Azərbaycan, ASC-nin, RZ-İNTER və Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin N nömrəli hərbi hissədə keçirlər.

İstehsalatda, elmi-tətqiqatda, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma mərkəzlərində, cihazların və avadanlıqların kalibrlənməsi və yoxlanılması laboratoriyalarında, sınaq laboratoriyalarında, məhsulların ekspertizası orqanlarında məhsulun keyfiyyətinə nəzarət üçün “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi” ixtisasına yiyələnmiş mütəxəssislərə böyük təlabat var.

Tələbələrin işə düzəlmə əmsalı çox yüksəkdir. Belə ki, ixtisasın tətbiq sahələrinə məhdudiyyət olmadığından və tələbələrin yaxşı nəzəri və praktiki biliklərə malik olmaları səbəbindən onlar tələbəlik illərindən öz gələcək kariyeralarını qurmağa nail olurlar.

Bu ixtisası bitirən məzunlar metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma mərkəzlərində, cihazların və avadanlıqların kalibrlənməsi və yoxlanılması laboratoriyalarında, sınaq laboratoriyalarında, məhsulların ekspertizası orqanlarında, məhsulun keyfiyyətinə nəzarət üzrə dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarında, istehlakçıların hüquqlarının qorunması üzrə təşkilatlarda, bütün müəssisələrdə keyfiyyət üzrə menecer kimi və gömrük xidmətində, vergi idarəsində və patent bürosunda işləyə bilərlər.

 İxtisas akkreditasiya olunmayıb.

İxtisas: 050647- "Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi"
Kurslar üzrə tədris qrafiki

Fənlərin adı kreditin sayı
I semestr
1 Azərbaycan tarixi 6
2 Xarici dil-1 6
3 Riyaziyyat-1 4
4 Kimya 5
5 İnformatika 5
6 Mühəndis qrafikası-1 4
II semestr
7 Xarici dil-2 7
8 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 5
9 Riyaziyyat-2 5
10 Fizika 8
11 Mühəndis qrafikası-2 5
III semestr
13 Riyaziyyat-3 5
14 Mikroprosessor texnikası 6
15 Tətbiqi mexanika-1 5
16 Elektrotexnika 5
17 Xətti bucaq və mexaniki ölçmələr 6
18 Hidravlika 3
IV semestr
19 Tətbiqi mexanika-2 4
20 Metrologiyanın əsasları 8
21 Standartlaşdırmanın əsasları 7
22 Sertifikatlaşdırmanın əsasları 7
23 Xidmətlərin standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırması 4
V semestr
25 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 4
26 Elektrik ölçmələri 6
27 Texnoloji ölçmələr-1 6
28 Avtomatik idarəetmənin əsasları 4
29 Sınaq və sınaq avadanlıqları 6
30 Beynəlxalq standartlaşdırma və serifikatlaşdırma 4
VI semestr
31 Fəlsəfə 4
32 Texnoloji ölçmələr-2 6
33 Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi 8
34 Mülki müdafiə 3
35 Tətbiqi metrologiya 5
36 Texnoloji qurğularda ölçmə vasitələrinin quraşdırılması 4
VII semestr
37 Multikultiralizmə giriş 2
38 İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment 6
39 Qarşılıqlı əvəzolunma 8
40 Texnoloji proseslərin parametr-lərinə nəzarət 4
41 Keyfiyyət sistemlərinin qurulma prinsipləri və sertifikatlaşdırıl-ması 4
42 Sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası 4
43 Texniki xarici dil 2
VIII semestr
44 Təcrübə 21
45 Yekun dövlət attestasiyası 9